Online administratie; u bepaalt wat wij van u over kunnen nemen.

Wij werken met diverse online boekhoudpakketten. Gezamenlijk maken wij de keuze welk pakket het beste bij u past. Zo werken wij o.a. met:

Via “Online Portal” komt u in uw eigen administratie.

Hier kunt u uw inkoopfacturen inscannen zodat deze direct in de administratie geplaatst worden. Bankmutaties kunnen met uw toestemming gekoppeld worden zodat deze automatisch binnenkomen.

Wij zorgen voor een juiste verwerking van de bank en inkoopmutaties. Verkoopfacturen kunt u vanuit het administratiepakket versturen met een factuur in uw eigen stijl en naar eigen wensen ingericht. Facturering kan dan ook geheel digitaal plaatsvinden.

Uw administratie is van week tot week bij en u heeft altijd de juiste informatie voorhanden.

Daar wij werken met online administratie en online dossier is alle informatie tijdig voorhanden. Kort na het verstrijken van de maand staat de maandrapportage gereed. De juiste cijfers versus de begroting en de cijfers van vorig boekjaar. U heeft alles voorhanden en kunt ze zo nodig in het juiste format aanleveren bij bijvoorbeeld uw bankier. Niet alleen de rapporteren wij de cijfers maar geven waar nodig onze op- en aanmerkingen bij de cijfers. U kunt op basis van deze adviezen zaken bijsturen in de bedrijfsvoering. Wij werken toekomstgericht.

Vanzelfsprekend zorgen wij ook voor het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming en indien nodig voor het publicatierapport. We kunnen natuurlijk ook alle rapportages aanleveren in de nieuwe digitale standaard SBR (Standard Business Reporting). De jaarrekening vloeit voort uit uw administratie en kent voor u geen verrassingen meer daar wij maandelijks rapporteren.

Wij zorgen voor juiste en tijdige inzending van uw aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Vanzelfsprekend controleren wij de opgelegde aanslagen en tekenen waar nodig bezwaar aan tegen foutieve aanslagen. Via ons portal en digitaal dossier kunt u alle aangiften en correspondentie met de belastingdienst inzien en volgen. Een geruststellende gedachte dat u op elk moment kan inzien dat wij uw zaken tijdig en goed opvolgen. Niemand zit te wachten op problemen (en bijbehorende kosten) met de belastingdienst.

Heeft u personeel in dienst dan kunnen wij voor u de complete personeel- en salarisadministratie verzorgen. De volledige dienstverlening op basis van de voor uw onderneming eventueel geldende cao inclusief de juiste arbeidsovereenkomsten, ziekmeldingen, etc. Een compleet personeelsdossier is dan ook via onze portal voor u beschikbaar. Alle informatie bij de hand en alles goed geregeld.

Het goed en actief debiteurenbeheer is vaak een probleem binnen het MKB. Het is vaak lastig om bij goede relaties druk te zetten op tijdige betaling. Daar uw administratie wekelijks bij is kunnen wij deze taak van u overnemen. Wij verzenden aanmaningen en wij bellen de debiteuren om te zorgen dat u uw geld zo snel mogelijk ontvangt. Indien nodig treffen wij betalingsregelingen vanzelfsprekend met uw goedvinden. Op het moment dat de debiteur niet wil of kan betalen kunnen wij een deurwaarder (met wie wij samenwerken) inschakelen. Doelstelling is een optimalisatie van uw liquiditeitspositie.

Wij zijn zeker niet alleen degene die uw administratie verzorgen; wij zijn juist het kantoor dat met u meedenkt. Wij kunnen u op een adequate wijze adviseren op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Heldere adviezen (geen dikke en dure rapporten) zonder opsmuk waar u echt iets mee kan. Bij de maandelijkse rapportages geven wij u al onze op- en aanmerkingen die wij indien van toepassing verder zullen uitdiepen in een advies waarmee u uw bedrijfsvoering en of uw fiscale positie kunt verbeteren.